Månad: september 2017

Stockholm i mitt hjärta

Dessvärre har Stockholm fått lite mindre trevliga inslag de senaste sju, åtta, åren i form av personer som behöver be om allmosor för sin förmodade överlevnad. Den bilden av Stockholm tycker jag är mindre rolig. Min dotter som är uppväxt med det inslaget i stadsbilden är van numera vid att det sitter personer på i […]