Arbete för ökad turism

I Sverige finns det många organisationer som arbetar för ökad turism till Sverige. Det är även en politisk fråga då Stockholm och Arlanda är den väg många kommer in till Sverige och här kommer bland annat Näringsdepartementet in. Visit Sweden är ett av de företag som arbetar för ökad turism. Företaget ägs till hälften av staten och den svenska besöksnäringen via Svensk Turism AB. Det Svensk Turism gör är att samla den svenska besöksnäringen. Svensk Turism ägs av 170 företag och organisationer. Dessa representeras tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områden som äta, bo, resa och göra. Många städer, kommuner och län gör också olika former av satsningar för att öka turismen till sin stad, kommun eller län och det finns även organisationer och företag över hela Sverige som arbetar med frågan. Varje kommun har exempelvis en turistbyrå och det är vanligt att det finns organisationer som arbetar för ökad turism till ett visst landskap.

Vad görs för att öka turismen?

Visit Sweden arbetar med att marknadsföra Sverige på flertalet olika sätt. Man har sitt huvudkontor i Stockholm och sedan har man ytterligare kontor i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Storbritannien, Kina, Frankrike, Spanien, Italien och USA. På sin hemsida har man samlat tips på många resmål i Sverige och information om Sverige och vad som behövs. Visit Sweden kombinerar lokal närvaro i de länder man har kontor i med marknadsföring på ett större plan. Genom sina kontor får man kunskap och fakta om landets kultur och livsstil. Att förstå de kulturella skillnaderna mellan länderna underlättar jobbet med att locka fler besökare till Sverige och man kan även göra skillnader inom besöksnäringen för att få turisterna att känna sig hemma. Genom sina utlandskontor riktar man in marknadsföringen mot en resvan målgrupp där det finns många som är generellt intresserade av Sveriges livsstil och natur och förhoppningsvis blir så pass intresserade att de väljer att besöka Sverige.

Samarbete och fler aktiviteter

Det är viktigt med samarbete mellan kommuner och regioner då en turist inte ser kommun- och regiongränser och vill kunna resa enkelt med samma biljett. Turismnäringen arbetar även för att ta fram nya aktiviteter som kan utföras på vår och höst. Besöksnäringen har nämligen länge varit byggd på sommar- och vinteraktiviteter. Att locka folk till Sverige på våren och hösten också är givna mål för att öka antalet turister. Får man hit mycket turister på vår och höst gäller det dock att företagen hänger med. De är ofta beroende av säsongspersonal just därför att turismen till Sverige är så säsongsbetonad. Med en året-runt turism behövs även personal året runt. Ett utmärkt exempel på samarbete och fler aktiviteter är den 10-åriga planen för ökad utländsk turism i Småland och på Öland. För att lyckas med sitt mål med ökad utländsk turism bedöms samarbete vara nyckeln till framgång och därför har Visit Sweden, Smålands Turism, Destination Småland och Regionförbundet Kalmar län ingått ett samarbete. Tillsammans ska man jobba för att skapa fler hållbara turistupplevelser, möjligtvis sådana som inte är sommar- eller vinterberoende, och marknadsföring kommer också vara en stor del i deras plan.

Samarbete och fler aktiviteter