Att studera vidare i Stockholm

Att studera vidare efter gymnasiet för att ha chansen till att kunna följa sin dröm och faktiskt kunna arbeta inom sitt drömyrke är något som de flesta drömmer om att kunna göra. 

För många är det också en dröm att få utbilda sig i Stockholm, att drömmen ska få ta sin start i huvudstaden och det är inte alls märkligt att det är så. Det finns fler jobbmöjligheter i Stockholm än vad det gör i mindre städer och att flytta till huvudstaden i syfte att starta sin utbildning och bekanta sig med staden innan det är dags för att börja arbeta är smart. Vilken skola man väljer när man valt att flytta ner till Stockholm kan se lite olika ut beroende på vilken utbildning man söker. Stockholms universitet är en populär skola att söka till där det finns många utbildningar men är tanken att utbilda sig till exempelvis sjuksköterska så kan kanske Sophiahemmet eller Karolinska vara bättre skolor. Tycker man att teknik är kul och haft tankarna att det vore kul att arbeta med teknik så finns det exempelvis bra utbildningar på KTH. Vilken skola man väljer när man valt att studera i Stockholm beror helt enkelt på en själv och sina tankar med studierna.

Högskolor och universitet i Stockholm


Stockholms Universitet är en stor skola som har funnits sedan 1878 där man kan gå många olika utbildningar samt även gå kurser i massa olika områden. Skolans huvudinriktning är inom natur och humanistiska / samhällsvetenskapliga ämnen. Handelshögskolan i Stockholm är en riktigt bra högskola i Stockholm som är privatägd där ungefär 2000 elever studerar. Eleverna studerar ekonomi. KTH (kungliga tekniska högskolan) är en riktigt bra och vacker högskola som har valt att lägga sitt fokus på utbildningar inom teknik och naturvetenskap. Stockholms dramatiska högskola är en konstnärlig högskola i Stockholm. Drömmer man om att bli skådespelare, skriva manus eller jobba på radio så är det Stockholms dramatiska högskola som man bör söka till. Ca 300 studenter studera på skolan vilket gör det till en relativt liten skola. Södertörns högskola ligger beläget i Huddinge kommun, rättare sagt i Flemingsberg. Högskolan har främst utbildningar inom de samhällsvetenskapliga ämnena, teknik och naturvetenskap. Sophiahemmet högskola som brukar kallas för SHH är en privat högskola som har funnits sedan 1884 i Stockholm. Skolan har grundutbildningar samt utbildningar på högre nivå där de har inriktat sig på omvårdnads inriktade utbildningar. Karolinska institutet är likt Sophiahemmet också en skola som man bör söka till om man vill jobba inom vården på olika sätt. Det är en bra skola vare sig man vill bli läkare eller utbilda sig inom en grundutbildning inom omsorgsarbete. Det är skolan i Sverige som har flest utbildningar inom medicinska utbildningar. Det innebär såklart också att det är en bra skola om det är just det man vill utbilda sig inom eftersom skola valt att verkligen specialinrikta sig inom ett visst område. Skolan är uppdelad och finns därmed på två olika ställen i Stockholm. Ett campus finns i Solna och de andra ligger i Flemingsberg i Huddinge kommun.

Högskolor och universitet i Stockholm