Att ta sig runt i Stockholm

Stockholm är en fantastisk stad på många sätt och staden har en väldigt god kommunikation och en modern vision där alternativ till bil växer allt större. Trots at Stockholm är en liten stad jämfört med andra europeiska huvudstäder så erbjuder staden ett väldigt brett och gott nätverk av olika kommunikationsmedel. Denna artikel kommer att klargöra några av dessa kommunikationsmedel. Stockholms är också en av Europas snabbast växande städer och det kräver att kommunikationen följer med i utvecklingen.

En stad med många alternativ

Stockholm är en fantastiskt vacker stad med mycket gröna ytor och man har alltid närheten till vatten. Att ta sig runt om i Stockholm kan man göra på många olika alternativ. Stockholm har dem senaste 20 åren satsat väldigt mycket med att få bort bilismen och öka tillgängligheten för cyklister och gångtrafikanter. Oavsett politisk makt så är dem flesta partierna överens om att Stockholm ska vara en modern och grön stad för alla. Med åren har alltfler cykelvägar tillkommit och många gator har gått från att vara tvåfiliga för bilar till att bli enfiliga vilket skapar större möjlighet för andra alternativ. Stockholm är en stad med ett väldigt gott kommunikationsnät. Staden har som enda svensk stad en tunnelbana som är väl utbyggd och med tanke på att staden växer så håller utbyggnaden av tunnelbanan på för fullt. Förutom tunnelbanan som knyter ihop dem flesta bebodda delar av staden så finns också pendeltåg, som trafikerar Stockholms allra yttre områden. Bussnätet är väl utbyggt och är liksom tunnelbanan väl utbyggd. Tvärbana är också en kommunikation som har växt med åren och som väntas växa. Spårvagnen som går mitt i centrala stockholm har också planer på att utbyggas, allt för att minska bilismen och öka det kollektiva.

En stad med många alternativ
En stad med många alternativ

Som man kanske märker så är Stockholm en stad med väldigt goda kommunikationer och det är få ställen men inte kommer fram med hjälp av kollektivtrafiken. Även sjötrafiken är ett transportmedel som till viss del tillhör kollektivtrafiken. Sedan finns det andra privata aktörer som sköter sjötrafiken till Stockholms skärgård. Med tanke på att staden vill vara i framkant när det kommer till innovation och gröna medel så har även nya alternativ tillkommit. Få stockholmare har missat dem s åkallade el-scootrar som man kan se på många gator och torg i staden. En väldigt bra lösning då dem går på el och är egentligen helt harmlösa och man kan tänka sig att fler och fler alternativ lär komma. Något som också har blivit populärt är så kallade bilpooler, istället för att äga en bil kan man gå med i en bil-pool och då hyra en bil till en viss period. Vägar som är trafikerade av bil, buss och andra fordon är naturligtvis väl utbyggda även om det kan vara svårt att hitta parkering mitt i staden. För miljön är detta naturligtvis bättre att fler delar på en bil. Stockholm är en ätt stor stad till ytan men centrala stockholm tar man sig fram helst till fots eller cykel. Dels för miljön men också för att man då kommer åt alla guldkorn som staden har att erbjuda.