Hitta jobb i Sverige och Stockholm

Sverige har rankats som det mest attraktiva landet för migrerande arbetstagare i Skandinavien. Men det betyder inte att det är lätt att få jobb. Enligt en ny studie av universitetet favoriserar svenska arbetsgivare etniska svenskar även när en utlänning är bättre kvalificerad för jobbet. Det viktigaste budskapet är att om du inte arbetar är det extremt svårt att integrera dig i svensk kultur, och då kommer dina arbetsutsikter att vara begränsade. Så det första steget att få en svensk karriär är att bli så skicklig som möjligt på språket.

Språkkrav

Om du kommer till Sverige från utlandet, måste du gå på 300 timmars undervisning på svenska, såvida du inte är medborgare i ett länderna i Norden. Detta är faktiskt väldigt användbart. Samtidigt som man har engelska som modersmål ger det en tydlig fördel: god kunskap i svenska ger bättre tillgång till arbetsmöjligheter. Det finns utmärkta statliga svenska klasser som tillåter invandrare att lära sig svenska och få en bra kunskap om hur sakerna fungerar i Sverige. Dessa kallas ofta för SFI.

Tillstånd

Ett nytt registreringssystem tillåter nu EU-medborgare att bo och arbeta i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd, så länge de registrerar sig hos polisen. Alla EU-medborgare som vill stanna i Sverige i mer än tre månader måste anmäla sig till polisen, visa att de har grunden för uppehållstillstånd, visa ett giltigt identitetskort eller pass och lämna in handlingar som visar att de inte kommer att bli en belastning på de offentliga välfärdstjänsterna. För invandrare som kommer från länder utanför EU är processen mer komplicerad.

Arbetssökande källor

Att skriva ett bra brev och CV är det första men viktigaste steget i framgångsrik jobbsökande. Ansökningsbrevet ska då anpassas till varje enskild arbetsansökan. När du söker jobb som annonseras på svenska, är det bäst att få ditt CV översatt till svenska. CV: n ska innehålla viktig information från tidigare jobb och en kort personlig beskrivning. Syftet är att övertyga arbetsgivare om hur motiverad du är att jobba för dem. Det kan vara bra att kontakta framtida arbetsgivare även när inget jobb har blivit annonserat, eftersom egna initiativ tenderar att ses positivt i Sverige. Det är också en bra idé att ha ett LinkedIn-konto där ditt CV kan ses online. Rekryteringsbyråer i Sverige söker aktivt efter kandidater på LinkedIn. Sverige står nu inför en brist på 16 000 ingenjörer, mer än dubbelt så många som förra året. I synnerhet finns det en nationell brist på IT-ingenjörer.

Skatter

Alla som är bosatta i Sverige är skyldiga att betala skatt på all inkomst. Du måste också ha ett skattekort, vilket visar arbetsgivare hur mycket skatt som ska dras av din lönecheck och slutföra en årlig avkastning, oavsett om du helt eller delvis är skyldig att betala skatt i Sverige.

Arbetssökande källor

Intervjuer

Klädkoden för arbetsintervjuer är i allmänhet ganska avslappnad i Sverige. Att bära en slips är inte alltid onödigt, det är dock alltid lämpligt att klä sig snyggt. Svenskar är stolta över att vara punktliga, så att vara i tid är viktigt. Det är också bra att börja en intervju med ett fast handslag och att upprätthålla god ögonkontakt genom hela intervjun.